Esoterický, náboženství

Tradice a podstatu svátku odpuštění neděle

Ahoj přátelé. Nedávná neděle odpuštění, ale ne každý přesně ví, co má dělat v tento den. Přečtěte si tento článek, abyste postupovali po dlouhé tradici křesťanskou cestou.

Jaká je podstata nedělní odpuštění?

Člověk je stvořen v Boží podobě, což znamená, že musí dělat všechno správně. Vědomí toho, mnozí lidé stále upadnou do zoufalství, mnozí si stěžují na osud sebe sama, svých známých a příbuzných. Zjednodušte myšlenky, zbavte se duchovního zmatku, budujte vztahy s lidmi, pomáhá odpuštění neděle.

Podstatou této lehké dovolené je, že můžete činit pokání těm lidem, kteří jsou tímto slovem nedobrovolně nebo otevřeně urazeni, nebo možná nějaký nespravedlivý čin.

Ježíš Kristus sám říká, že pokud odpouštíme lidem za jejich nespravedlivé skutky, pak náš Nebeský Otec odpustí naše chyby (Matouš 6: 14-15).


V roce 2018 bude tento den také poslední neděli v předvečer Pár. Bude to 18. února.

Odkud pochází tradice?

V dávných dobách se mnichové modlili daleko do pouště k očistě duše před Kristovou nedělí. Nevěděli, zda se odtamtud vrátí naživu nebo ne, a tak se navzájem prosili o odpuštění, jako by před smrtí.

Tuto tradici dodržujeme, upřímně prosíme, abychom nám odpustili, osvobodili naši duši od těžkého břemene viny. Osvobozeni od pocitu viny, vstoupíme do Pár s dobrými myšlenkami a čistou duší.

Jak požádat o odpuštění

Kolik lidí v hněvu může říci, že nikdy neodpustí svého pachatele a nesmí tento hrůzný hřích ve své duši, trpí tím ještě více, ztrácí svou duchovní energii.

Proto nenechte ujít nedělní odpuštění, navštívte službu v chrámu, nezapomeňte, kdo jste ublíženi a upřímně a z celého srdce požádejte o odpuštění od nich, nejlépe na osobní schůzce.

Pokud se nemůžete setkat, pak mluvit mentálně s touto osobou a na zasedání opakujte tato slova.

Lidé se dnes snaží vyzývat k všem, ale to není zcela pravda. Nejprve požádejte o odpuštění někoho, koho opravdu ubližujete, s nímž máte obtížné vztahy, abyste očistili duši. Pak si pamatujte, o čem jste si mysleli špatně, protože dokonce i myšlenky mohou člověku způsobit hodně škody.

Pak si zapamatujte všechny nároky na sebe, na váš osud, přijměte s vděčností vše, co se vám stalo v životě, a řekněte slova: "Pro veškerou Boží vůli" a také se snažte upřímně činit pokání za zášť proti sobě.

Na odpuštění neděle někteří říkají: "Odpusť mi," zatímco jiní říkají: "Bůh odpustí a já ti odpouštěm." Odpověď "Bůh odpustí" znamená, že Bůh zachází se všemi lidmi se soucitem, odpouští hříchy a musíme také následovat Boží vůli a také upřímně vědět, jak odpustit našim pachatelům, nechat urážet duši.

Stává se, že osoba není připravena upřímně litovat za své hříchy. Pak odpověděl: "Bůh odpustí", on, jako by odstranil trápení od pokání. Časem se srdce opravdu zmizí.

Přečtěte si více na blogu: Jak se zbavit urážky

Vidět v zimě

Před Měsíčkem přijde veselá dovolená Maslenitsa, tak milovaná lidmi. Oslavuje se palačinkami, zábavou a hlukem. V těchto dnech musíte jít navštívit, nastavit bohatý stůl, aby přinesl do domu štěstí a prosperitu.

Ve starých dnech byl den Pancake zraněn "ze zdi k stěně", vylezl na pól za cenu a vypálil sněhový obraz ze zimy.

Každý den v týdnu, než půst má své vlastní tradice.

  • Pondělí se nazývá "Setkání"protože jsme se připravovali na zábavné prázdninové setkání.
  • Úterý - "Hra"Vybrali si nevěstu nebo nevěstu, hráli a užívali si celý úterý, pořádají se veletrhy, pozývají snoubenky na palačinky nebo jdou dolů po kopci.
  • Středa - "Gurmán"Zvíře jde do tchyně na palačinky. Ve středu každý navštíví navzájem.
  • Čtvrtek - "Razgulyay"Ve čtvrtek mají spoustu legrace, hrají hry, dělají různé druhy zábavy.
  • Pátek - "Toshchinský večer." Zyatek pozve tchýru na palačinky.
  • Sobota se nazývá "Zolovkinské shromáždění"Přijatá malou sestrou, aby dala dárky.
  • A nakonec Odpuštění v neděli.

V dnešní době se na stůl nekladou žádné masové pokrmy, pouze ryby, mléčné výrobky a palačinky. Je obvyklé, sedmkrát sedět u stolu, aby se zajistilo, že se zítra připojí k Velikonošce.

Přečtěte si více: co svatý se musí modlit ...

Jaké jídlo bylo naposledy vydáno v neděli odpuštění?

Byly to míchaná vejce. Proč Celý týden byly pečené palačinky a vejce byly vloženy do nich, ale nemůžete je jíst v půstu. Ale až do konce týdne Pancake, zůstanou v domě vždy jen vejce. A co s nimi dělat? Aby vejce nezmizely, hostesky před uvařením smažily vajíčka. Tohle byla poslední strašlivé jídlo. Druhý den bylo všechno sklízené jídlo krmeno zvířaty nebo spáleno.

Drahí přátelé, chci každému přivést mír, odpuštění, porozumění, být milější a bližší k sobě. Nezapomeňte jít do chrámu, uctívat obrázky, děkujeme všem našemu Pánu. Odpusťte všem a jistě vám odpustí.

Gratulujeme všem čtenářům s neděli odpuštění a omlouvám se!

Загрузка...