Esoterický, náboženství

Jak si objednat modlitbu: v jakých případech, kam, kolik stojí a jak často si můžete objednat

Dobrý den! Každý ví, že je třeba objednat masu, psát poznámky o odpočinku a ne každý ví, jak správně objednat modlitbu. Dnes se dozvíte, jaká je modlitba a jak ji objednávají svatí.

Jaké modlitby lze objednat

Modlitba je zvláštní druh ranního uctívání, když se zeptávají Pána, Matky Boží a Svatých o poselství milosrdenství nebo děkuji za získání přínosů života. Je objednáno v kostele nebo v klášteře.

Jaké modlitby jsou objednány:

 • Povinná modlitba je vděčnost.
 • Petice.
 • Soukromé
 • Veřejné.

Kdy mohu kontaktovat petici? V každém, počínaje zdravím a před zprávou dobré nevěsty nebo ženicha. Službu lze objednat jakoukoli osobou, jakéhokoli pohlaví, jakéhokoli věku. Ale než půjdete na objednávku služby, pokání za hříchy, upřímně požádejte o odpuštění.

Mohu si objednat bez křtu? Ne, člověk musí být pokřtěným křesťanem. Osoba, která neuznává křesťanská přikázání, nemůže žádat o pomoc svaté a Pána. Odvolání může být k Matce Boží, k Pánu, Ježíši Kristu a všem svatým, ale pouze k pokřtěné osobě.

Při psaní poznámek je třeba poznamenat: moleben nebo svaté posvěcení. Je třeba jasně psát, nejlépe písmeny v genitivním případě. Jména, která mají psát v kostele, například Sergius, Alexis, ne Oksana, ale Xenia. Poznámka se podává brzy ráno nebo večer, ale před liturgií.

Snažte se předem pečovat o to, aby kněz mohl vypsat jména. V jedné poznámce můžete nahrát maximálně 10 lidí. Pokud máte více jmen, napište další poznámku. Nejprve je třeba napsat jména mužů, potom jména žen a jména dětí do 7 let jsou napsána na konci.

Vděčnost je poskytována nejen tehdy, když obdržela zvláštní pomoc. Je třeba sloužit, když se všechno v životě rozvíjí bezpečně: tam je dům, jídlo, dobrá práce, vše je v pořádku se zdravím.

Pro Pána, Pannu, svatí často píší poznámky, když potřebujete konkrétní pomoc nebo člověk chce získat úlevu od neštěstí, nemocí a sociálních či domácích problémů.

Pozor! Nejprve počala pokání a pak napiš modlitbu modlitby!

Které svaté používají

Co svatým objednávku petice?

 • V obtížných situacích služba vystoupá na ikonu Vladimíra.
 • Ikona "Léčitel" se řeší v případě závažných nevyléčitelných onemocnění, požádá o nemocné dítě nebo dospělou osobu.
 • S modlitbou za léčbu opilosti a drogové závislosti se obraťte na ikonu "nevyčerpatelný kalich" a Johna z Kronstadtu.
 • Když se v době nesnesitelné melancholie odrazí, modlitby přispívají ik ikoně Odigitrie.
 • Na obraz "Sporuchenitsa Sinners" se modlí za léčení z neurologických onemocnění.
 • Při onkologii na ikonu "Vsetsaritse".
 • Z poškození, dopadu magických kouzel - Cyprianus a Justine.

Velmi často objednávají službu o dílo Pánu, Nicholasovi divů, Guardian Angelovi, Archanděla Michaela, Matrona z Moskvy, Alexey Božího muže.

Spiridon Trimifuntsky lze také objednat v těžké finanční situaci a za účelem nalezení slušné práce. Můžete poslat poznámku několika svatým.

Modlitba za pomoc, když hledáte dobrou práci, která přichází z úst kněze, má velkou sílu, může pomoci ve vaší prospěch změnit.

Nezapomeňte objednat modlitbu díkůvzdání Pánu a všem svatým, které jste požádali.

Petice pro osobní štěstí

Mnoho dívek se nemůže vzít, aniž by vědělo, na kterého svatého se obrátit. O manželství můžete si objednat službu Panny Marie - hlavní Khodotitsa před Spasitelem, Mikulášem Zákonem.

Oblíbenou ikonkou pravoslavných žen je obraz Panny Marie "Fadeless Color". Před ikonou "Fadeless color" dívky žádá o osobní štěstí a lásku.

Svatí Petr a Fevronia slouží žádosti o rodinné postižení. Svatí určitě pomohou. Jejich život je příkladem skutečné rodiny, kde se manžel a manželka milují a respektují navzájem.

O lásce Objednejte službu Ksenia z Petrohradu. Na zařízení šťastného manželství také koupil modlitbu Petrohradu Xenia. Paraskevský pátek reaguje na petice, a to jak ženy, tak i muže.

O usmíření válek Objednávejte službu Ježíši Kristu, Nejsvětější Matku Boží před jejím obrazem "Změkčovač zlo srdce" nebo "Sedm mistrel", stejně jako k mučedníkům Boris a Gleb.

Každá rodina chce mít děti, ale tato milost ji vždycky navštěvuje. O talentu dětí Můžete požádat Pána Ježíše Krista, Nejsvětějšího Theotoka, nazvaného "Ochrana Nejsvětějších Theotoků", zázračná Kazaňská Matka Boží prof. Sergius z Radoneje, Matrona z Moskvy, archanděl Michael, sv. Fevronia a Peter z Murom, vmch. Panteleimon, bl. Ksenia Petrohrad, St. Nicholas Wonderworker.

Po narození dítěte je třeba požádat o modlitbu s díkůvzdání a požádat Guardian Angel, aby chránil dítě před škodami, a přimělo to k životu správným způsobem. Strážný anděl je dán Božím okamžitě při narození, proto je nutné okamžitě nabídnout modlitbu při narození, děkovat Pánu za dar dítěte.

Mnoho žen, zejména před prvním narozením, má velký strach. Objednávka porodu Matka Boží "pomocník při porodu", "Iverskaya", "Vladimirskaya". Modlitba k Pánu "Sláva Bohu pro všechny". Můžete odeslat několik poznámek najednou a modlit se doma sama.

Před operací, o jeho úspěšném výsledku modlitby pomůže svatému Lukášovi, léčiteli Panteleimonovi, Mikulášovi divů, Matroně z Moskvy před ikonami "Léčitel", "Kazan", "Pokrov".

Modlete se v chrámu a během probíhající operace vás Pán nenechá bez jeho pomoci.

Modlitby lze objednat jak v chrámech, tak i online. Online objednání jednoho jména, 200 objednávek pro objednávku.

Rozdíl mezi modlitbou za zdraví a pro zbytek

Upozorňuje na žádost o zdravotní péčia jsou podávány, když člověk potřebuje pomoc v boji proti nemoci, duševní traumatu nebo chce pokání z hříchů. Stejná zdravotní služba je objednána, když potřebujete uspět v práci, studovat, když jedete na služební cestu nebo na dlouhou cestu, a měli byste požádat o službu po celou dobu trvání cesty.

O cestování Můžete napsat vzkaz Panně, Nicholasovi divů a Guardian Angelovi. Při předkládání svátku svatým modlete se za bezprostřední návrat cestujícího. Není nutné číst hotový text, modlit se svými slovy, ale upřímně, ze srdce.

Jiné modlitby za zdraví lze objednat na 1 den, 40 dní, 6 měsíců, 1 rok.

Modlitba za zbytek - Toto je žádost modlit se za dar míru duši zemřelého. Pro mír se člověk musí více a více často modlit, aby v druhém světě duše nalezla mír.

Pokud nemáte možnost objednat si v kostele, ale potřebujete pomoc nebo chcete jen poděkovat Bohu, přečtěte si prosím modlitbu "Náš Otče":

Otče náš, Ty jsi v nebi!
Posvěťte se vaše jméno
Přijde tvé království,
Tvoje vůle bude hotová,
Ty jsi v nebi a na zemi.
Dej nám dnes náš denní chléb.
a nechte nám své dluhy
jak to necháváme našemu dlužníkovi;
a nevedou nás k pokušení
ale vysvoboď nás od zlého.
Tvým je království a moc a sláva navždy.
Amen

Odpovědi na otázky

Kde objednat? V každém kostele, v každém klášteře a online.

Kolik si objednat? Může být objednáno v několika kostelech, ale ten, kdo jej nařídil, musí být přítomen ve službě.

Kolik je zapotřebí? Mnoho kostelů nemá určitou částku. Každý křesťan dělá dar pro potřeby církve.

Jak často může být modlitba objednána? Kolik touží vaše duše. Neexistují žádná omezení.

Alexey Osipov, profesor Moskevské teologické akademie, řekne, jak dát svíčky, objednávat modlitby a rozkazy v pravoslavné církvi.

Moleben s odvodem vody

Při objednávání služby zalévání se jmény vašich blízkých byste měli být přítomni ve službě a nakonec vzít domů vodu.

Nejčastěji pořadí podle:

 • Cestování
 • Nemoci
 • Pro napomenutí ztracených

Můžete objednat svatého, jehož jméno nosíte v den narozenin. Pokud jste nemohli v tento den, pak jiný, pak musíte zjistit, co vám Svatý pomůže podle vaší potřeby.

Během služby, malé zasvěcení vody. Můžete si vzít tuto vodu domů, vypít ji na prázdný žaludek, můžete posypat byt, dům, osobní spiknutí.

Pokud je spousta vody vysvěcena, mohou ji i ostatní věřící vzít domů. V mnoha chrámech jsou nádoby se zasvěcenou vodou, které je možné vzít domů.

Milí přátelé, jste se hodně naučili, jak objednat modlitební službu. Snažili jsme se odpovědět na mnoho otázek. Nyní můžete v chrámu objednat velmi důležitou službu pro všechny vaše každodenní potřeby a získat pomoc od Pána a Svatých.

Загрузка...