Esoterický, náboženství

Jaká modlitební ikona je "rychlá" a jaké modlitby

Dobrý den! Chcete-li apelovat na zázračnou tvář Panny, potřebujete vědět, co potřebuje, jak a kdy k uctění tohoto obrazu. Dnes se dozvíme, co se modlí za "slyšitelnou" ikonu a jaké modlitby.

Historie psaní tváře Panny Marie

Svatý obraz byl napsán v 10. století po obdržení požehnání zakladatele kláštera Dokhiar. Skutečné jméno ikony bylo dáno až v 17. století, kdy se začaly objevovat první zázraky.

Rychlý posluchač byl vyzván k tomu, že rychle přijde k pomoci lidem a splní jejich požadavky. Pravá ikona Panny Marie s Božím dítětem v náručí se nachází v klášteře Dokhiar na Svaté hoře Athos.

Ve které církvi existují zázračné kopie: V Moskvě je jedna z nich umístěna v chrámu archanděla Gabriela z patriarchy Antiochie v Biryulyově v kostele sv. Mikuláše. V arkangelském městě Čeljabinsk v vesnici Doropeevich v některých klášterech existuje zázračný obraz. Ve městě Petrozavodsk se kopie z Athos stala jednou z hlavních svatyní katedrály Svatého Kříže.

Přečtěte si také
20 nejznámějších ikon a jejich významů
Když jste přišli do chrámu, je důležité znát ikony a jejich význam, abyste se okamžitě přiblížili tomu, co potřebujete ...

Řecká svatá hora Athos je uctívána všemi věřícími. Poutníci z celého světa tam chodí, aby uctívali svatyni. S Athosem spojeným s mnoha různými křesťanskými příběhy. K dispozici je i Athonite klášter, ve kterém byla vytvořena ikona "Hear-ably".

Jak se projevily zázračné skutky obrazu?

Jeden z mnichů kláštera prošel kolem tváře a neúmyslně se plamen lampy dotkl ikony. Okamžitě zazněl hlas Panny, který řekl mnichovi, že to není způsob, jak to udělat. Mnič nezohledňoval tento hlas, domníval se, že ho někdo hraje. Opět přivedl oheň na ikonu a okamžitě zaslepil.

Přečtěte si také
Co se modlit v některých životních situacích
Stále více lidí chodí do chrámů, kupuje ikony, ale co svatí vědí, že se modlí ...

Den a noc žádal o odpuštění za jeho činu a obrátil se k Matce Boží. Pak znovu zaslechl hlas, který ho požádal, aby všem lidem řekl, že tato ikona je zázračná! On vyhověl požadavku a pak mnoho lidí dostalo léčení od nemocí, pomoci v těžkých studiích. Modlitby byly naplněny tak rychle, že ikona byla nazývána "Slyšený". Ale ne všechny žádosti jsou vykonávány, ale pouze čisté, které jsou prospěšné pro lidi.

Jak vypadá zázračná tvář?

Ikona zobrazuje obraz Panny Marie, na jehož levé straně sedí dítě Kristus. Dítě Boží drží svitek v jedné ruce jako symbol evangelia, zatímco druhý požehná lidi.

Svatyně je snadno rozpoznatelná zvláštními detaily: pata dítěte je obrácena k modlitbě křesťanům.

Oslava svatyně se koná 22. listopadu. Křesťané mají zvláštní úctu k této zázračné tváři. Význam obrazu pro pravé věřící křesťany je obtížné sdělit. Tento starodávný seznam je personifikací prototypu obličeje Panny Marie, proto se na tento obraz odkazují lidé se zvláštní úctou.

Co se má modlit ikonu

Co pomůže lidem ve starém svatém obrazu?

  • Od starověku lidé chodili do svatyně s různými neštěstí a neštěstí, zejména v tragických situacích. Modlitba mnohokrát zachránila životy lidí, když byli v smrtelném nebezpečí. A služebníci církve byli vyhoštěni z člověka zlého ducha.
  • Svatyně pomáhá ženám porodit zdravé dítě, vydržet i nejtěžší porod. Po porodu může mladá matka dítě dlouho kojit.
  • Když se dítě narodí, mladí rodiče objednávají modlitební službu na Rychle slyšeného kněze, aby ochránili své dítě před nemocemi a vážnými problémy.

Každý, kdo chce najít odpovědi, jak jednat v obtížných situacích, které náhle předstihnou člověka, se obrátit na svatý obraz.

Co se zeptat modlitbou k svatému obrazu? Božská tvář je řešena v různých chorobách. Existují případy, kdy se lidé zbavili rakoviny, revmatismu a dalších složitých onemocnění. Pokud je naléhavě potřebná pomoc, lidé se modlí k překvapující ženě a pomáhá odvrátit neštěstí nebo zmírnit situaci. Pouze horká modlitba mnoha mužům pomohla vrátit se z zajetí.

Modlitba před ikonou

Brzy všichni věřící oslavují Den vzpomínky na ikonu poslušnosti. V chrámech se bude konat služba, klérus bude volat mnoho z těch zázraků, které se vyskytly během 10 století. Doma, každý věřící bude číst zvláštní modlitbu.

Modlitba musí být čtena nejen tehdy, když potřebujete, ale i když jste někým naštvaní, nebo vaše srdce bude trpět zármutkem a únavou. Čtěte s vírou, vírou a budete pomoc Panny.

Mnoho věřících se ptá: "Jaký je rozdíl mezi ikonou Tikhvin a rychlým srdcem?" Není žádný rozdíl, ale po nějakou dobu se Spravedlivý posluchač zapsal do koruny.

Cesta svatého obrazu v Rusku

Seznam zázračné ikony byl přinesen do Ruska v roce 1878, ve městě Murom. Sláva mnoha zázraků se rychle rozšířila po celé zemi. Muži se modlili před odjezdem do služby. Dívky žádaly o úspěšné manželství.

Předpokládá se, že modlitba Panny Marie o manželství se provádí velmi rychle. Modlitba s vírou také pomáhá rodinným lidem posílit své štěstí.

Přečtěte si také
Jaké ikony by měly být v domě a bytě: jak se modlit doma před ikonou
Ikona je obraz Spasitele, Jeho svatých a Panny Marie. Řešení modliteb před nimi, ortodoxní ...

Ve stejném roce byl ctěný seznam ikon doručen do Petrohradu, v klášteře Nejsvětější Trojice Alexandra Nevského. "Srdce" je patronkou celého města a zvláště ctěné svatyně. Na obličeji v Lavře je Panna zobrazena bez Dítě.

Drahí přátelé, kteří vědí, proč se modlí za rychlou poslušnou ikonu, vy uctíte tuto svatyni, nezapomeňte objednat modlitební službu 22. listopadu.

"O blahoslavená Panna, Matka Boží, náš zasvěcený obhájce, uchýlíme se k vám s vírou, pokryte mne svou milostí z výšin vaší nebeské slávy, která proudí k vaší ikoně, zakryje mou obscénnost, uslyší pokornou modlitbu mého hříšníka a přijde k Tvému Synu, Osvítil mou temnou duši světlem Jeho Božské milosti a vyčistil mou myšlenku z myšlení temnoty, uklidnil mé utrpení srdce a uzdravoval své rány, ano, osvítil mě dobrými skutky a posílil svou víru, svého věčného otroka, ano odpustil všechno mé zlé skutky doručeno asi zatracení a zbaven nebeského království.
Ó, Blahoslavený Theotokos: pomoz nám nám s obrazem Spravedlivého posluchače, který přikáže všem, aby k tobě přišli s vírou. Nezanedbávejte mě a nedovolte, abych umřel v propasti svých hříchů. Mám na Tebe celou svou naději a naději na spásu a svěřuji se Tvé ochraně a přímluvě navždy. Amen. "

Загрузка...